Mantelzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor waardering en erkenning van mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment? Mantelzorgpas!

Het landelijke Mantelzorgcompliment, dat voorheen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd uitgekeerd, is per 1 januari 2015 vervallen. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Daarom wil Gouda met de mantelzorgpas alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig, onbetaald en intensief zorgen voor een goede vriend, buur of familielid. Goudse mantelzorgers en mensen die mantelzorger zijn voor iemand die in Gouda woont, kunnen de mantelzorgpas aanvragen. De Goudse mantelzorgpas kan in heel 2017 gebruikt worden. Elke maand komen er nieuwe aanbiedingen op en mantelzorgers kunnen zelf ook aangeven wat zij graag op deze pas willen. Zij zijn immers als geen ander in staat te beoordelen wat zij nodig hebben.

Aanvragen
Het aanvragen van de pas kan heel eenvoudig online via www.mantelzorgcentraal.nl. Meer informatie is ook te vinden op deze website.

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Onder voorwaarden kunnen mantelzorgers met korting een parkeervergunning krijgen. Lees hier voor meer informatie over de mantelzorgvergunning.

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

Bij schade kunnen mantelzorgers een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Zoekt u een plek waar u terecht kunt met uw vragen of zorgen of bent u op zoek naar ondersteuningsmogelijkheden? Dan kunt u terecht bij de sociaal teams.

Huishoudelijke hulp toelage voor mantelzorgers

Goudse mantelzorgers kunnen gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit betekent dat u voor € 5,00 per uur (max. 3 uur per week) huishoudelijke hulp kan inkopen voor u zelf thuis thuis of voor bij diegene thuis waarvoor u zorgt. Dit kan ook als aanvulling op de huishoudelijke hulp die mogelijk diegene voor wie u zorgt al ontvangt vanuit de Wmo. De huishoudelijke hulp toelage is een losstaande regeling van de huishoudelijke hulp uit indicatie van de WMO en is inkomensonafhankelijk. Deze regeling is bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger en/of van 75-plussers.

Hoe werkt het?
Wilt u gebruik maken van deze regeling? Dan kunt u zich hiervoor melden bij Agathos Thuiszorg of Vierstroom Hulp thuis. U spreekt af hoeveel extra uren u wilt inkopen en wanneer u deze wilt inzetten. Uw aanbieder brengt de kosten van €5,- per uur bij u in rekening. De rest wordt door de gemeente aangevuld. Let op: de toelage is een beperkt budget, dus op = op.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Neem contact op met één van de aanbieders: Vierstroom Hulp Thuis (088 – 400 32 00) of Agathos Thuiszorg (010 - 264 07 77).

Mantelzorg en wonen

Mantelzorgwoningen
Wilt u als mantelzorger dichter bij degene voor wie u zorgt wonen? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis. Onder bepaalde voorwaarden kan vergunningvrij een mantelzorgwoning worden gebouwd. Wilt u hier meer over weten, dan kunt contact opnemen met het omgevingsloket voor advies: omgevingsloket@gouda.nl