Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Mogelijk heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Ook is het goed om te weten wat er in het bestemmingsplan staat of dat u een monumentaal pand heeft.

 • Ruimtelijke plannen

  Huis bouwen U kunt de ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen van de gemeente Gouda op diverse manieren raadplegen.

 • Bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan bepaalt hoe u de grond mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u een pand verbouwen of slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of bijvoorbeeld asbest verwijderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Deze omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

 • Welstand - Ruimtelijke Kwaliteit

  Huis bouwen De Woningwet en de Monumentenwet schrijven voor, dat vergunningaanvragen voorgelegd moeten worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. In Gouda zijn er drie onafhankelijke adviescommissies: de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), de Welstandscommissie en de Commissie Cultuurhistorie.

 • Rioolaansluiting

  Riolering De gemeente verzorgt een aansluitpunt voor uw aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Indien uw perceel wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

 • Cultuurhistorie

  Archeologie Archeologie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het publiek, maar ook vanuit de overheid. Deze belangstelling vanuit de overheid is niet alleen ontstaan vanuit een interesse voor oudheidkunde, maar vooral uit pure noodzaak.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  Energielabel Duurzaambouwloket klein Inwoners van Gouda kunnen voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, terecht bij het Duurzaam Bouwloket. U krijgt hier onafhankelijk en gratis advies.