Uitkering, rechten en plichten

Als u een uitkering ontvangt (of aanvraagt) heeft u rechten, maar ook plichten.

Rechten in de bijstand

Als bijstandsgerechtigde heeft u recht op een aanvulling van uw inkomen tot aan de bijstandsnorm, die voor u geldt.

Plichten in de bijstand

Om bijstand te krijgen, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen.

Houdt u zich niet aan deze regels? Dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk stopzetten. Indien u ten onrechte bijstand hebt ontvangen, zal de gemeente deze terugvorderen en daarvoor ook incassokosten in rekening brengen.

Ook als u zich niet correct gedraagt tegenover medewerkers van de gemeente Gouda, kan de gemeente uw uitkering verlagen. Tenslotte kan de bijstand verlaagd worden als u onvoldoende meewerkt om aan het werk te komen.