Volmacht verkiezingen en referenda

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.

Deze volmacht mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dit kunt u op onderstaande twee manieren regelen:


1. Schriftelijke volmacht

U kunt bij de receptiebalie in het Huis van de Stad (Burgemeester Jamesplein 1) kosteloos een 'aanvraagformulier volmacht' afhalen om een andere kiezer te machtigen om voor u te stemmen. U kunt het aanvraagformulier volmacht ook downloaden.

Bij een gemeenteraadsverkiezing kunt u iemand machtigen binnen Gouda, bij de Provinciale Staten verkiezingen kunt u iemand machtigen binnen de provincie Zuid-Holland, bij de Waterschapsverkiezing kunt u iemand machtigen binnen het waterschap en bij Tweede Kamerverkiezingen, referenda of de Europese parlementsverkiezingen iemand binnen heel Nederland.

Het formulier en de stempas (indien reeds verstrekt) moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij de gemeente zijn ontvangen. Als we het verzoek toekennen, dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen.

2. Door overdracht van de stempas/onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont. Dit kunt u tot en met de dag van de verkiezingen doen.

De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie) identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen. De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

Schriftelijke aanvraag voorwaarden:

  • Stempas (indien reeds verstrekt)
  • Aanvraagformulier volmacht