Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland bent? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

U kunt iemand machtigen bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsfomulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd zijn. De gemachtigde mag uw stem alléén gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen.


Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas

U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen ID-bewijs laten zien. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen als gemachtigde optreden.

Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Het aanvraagformulier volmacht kunt u downloaden of afhalen in het Huis van de Stad. Het aanvraagformulier en de stempas (indien reeds verstrekt) moet uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken als de gemeente dit heeft goedgekeurd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen, de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen moet degene die via een schriftelijke volmacht wordt gemachtigd in dezelfde gemeente, provincie of waterschap als uzelf wonen. Bij Tweede Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen kan de gemachtigde in iedere gemeente woonachtig zijn.

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw ID-bewijs is niet nodig.

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten voor iemand met een verstandelijke beperking? Deze geldt niet voor verkiezingen en wordt niet geaccepteerd.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven. Het initiatief hiervoor moet komen van de volmachtgever zelf. Hij moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ronselen van volmachten is strafbaar

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het benaderen van kiezers met het verzoek een volmacht te verlenen is strafbaar. Dit heet ook wel rondelen van volmachten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda.

 

Voorwaarden

Schriftelijke aanvraag voorwaarden:

  • Stempas (indien reeds verstrekt)
  • Aanvraagformulier volmacht