Speelplekken

Speelplekken moeten veilig zijn, duurzaam zijn en vooral veel speelplezier leveren! Om de speelplekken in Gouda aan deze eisen te laten voldoen, heeft de gemeente Gouda een aantal regels (richtlijnen) opgesteld. Op deze pagina leest u hier meer over.

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Jaarlijks vervangen we daarom op een aantal speelplekken versleten speeltoestellen door vergelijkbare toestellen.

Wat is een speelplek?

Een speelplek bestaat in ieder geval uit drie speelactiviteiten, mogelijk gemaakt door een toestel.  Speelactiviteiten zijn bijvoorbeeld schommelen, glijden, wippen, klimmen, evenwicht bewaren en draaien. De drie activiteiten kunnen ook in één toestel gecombineerd zijn. De toestellen zijn bestemd voor kinderen t/m 12 jaar.

Wie is er verantwoordelijk voor de speelplek?

De gemeente is verantwoordelijk voor beheer van het openbaar gebied en dus ook voor de speelvoorzieningen op openbaar terrein. De gemeente maakt uiteindelijk de keuze voor speeltoestellen en ondergronden; dat neemt niet weg dat voorstellen van bewoners gewaardeerd worden.

Richtlijnen speelplekken Gouda

Bij het kiezen van de speelplekken vindt de gemeente Gouda het belangrijk dat:

  • De speelplek past binnen het beleid van de gemeente Gouda. Daarin staat vastgelegd dat er een speelplek wordt aangelegd als er gemiddeld 90 kinderen t/m 12 jaar in een afgebakend gebied wonen.
  • De leveranciers van de speeltoestellen kwalitatief goed materiaal leveren.
  • De speelplekken duurzaam zijn. Denk hierbij aan het materiaal waaruit het toestel wordt samengesteld, de levensduur van het toestel, onderhoud en het restproduct na gebruik en de mogelijkheid tot recycling.

Vervanging speeltoestellen

Jaarlijks vervangen we op een aantal speelplekken de versleten speeltoestellen door nieuwe vergelijkbare toestellen. Op de volgende speelplekken worden in 2018 de toestellen vervangen:

De plannen voor de speeltoestellen liggen 18 april t/m 30 mei 2018 ter inzage bij de balie in het Huis van de Stad. U heeft tot 30 mei de mogelijkheid om te reageren of u kunt een mail sturen naar josy.vanseumeren@gouda.nl.