Naamskeuze

Gehuwde ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen: die van de vader of van de moeder. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen in het gezin.

Als u geen akte van naamskeuze laat opmaken dan krijgt het kind de achternaam van de vader.
Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan is het wenselijk om voor de geboorte van het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van naamkeuze te laten opmaken, omdat de vader en moeder persoonlijk aanwezig moeten zijn.

Ongehuwde ouders kunnen ook samen de achternaam van hun eerste kind kiezen. Voorwaarde is wel dat het kind erkend is. Als u geen akte van naamkeuze laat opmaken dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de vader, dan is het zeer wenselijk om voor de geboorte van het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van ongeboren vrucht met naamkeuze te laten opmaken. Vader en moeder moeten hierbij beiden aanwezig zijn.

Wijziging achternaam

Het is mogelijk een achternaam te wijzigingen. Dit kan door middel van een verzoek tot naamwijziging bij Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan deze procedure zijn strenge regels verbonden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.justis.nl

Wijziging voornaam

Over wijziging van een voornaam beslist de rechter. Hiervoor wendt u zich tot een advocaat. Deze kan informatie geven over de kosten en de mogelijkheden. De Burgerlijke Stand in de geboorteplaats van betrokkene ontvangt na verloop van tijd een bericht en registreert de uitspraak in het geboorteregister. Pas op dat moment is de voornaamswijziging van kracht. Ook de woongemeente krijgt hiervan bericht zodat dit in de Basisregistratie Personen (BRP) kan worden aangepast.