Kind erkennen

Door erkenning regelen de ouders de familierechtelijke betrekkingen tussen ouder en kind.

Bij de erkenning van het eerste kind uit uw relatie, dient u beiden in persoon langs te komen voor het ondertekenen van de akte van erkenning. Dit is nodig vanwege de naamkeuze. Deze naamkeuze geldt vervolgens voor alle volgende kinderen die uit uw relatie geboren worden.

Bij eventuele volgende kinderen kan de moeder uit wie het kind geboren wordt, schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Zolang u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet u voor voor elk volgend kind een akte van erkenning laten opmaken. Voor meer informatie kijkt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind

Voor meer informatie neemt u  contact op met de gemeente Gouda.

Voorwaarden

Meenemen bij aanvraag:

  • legitimatiebewijs van de vader.
  • indien van toepassing: schriftelijke toestemming van de moeder(s)
  • legitimatiebewijs van de moeder(s)