Informatie voor politieke partijen

Bij de organisatie van een verkiezing zijn niet alleen de kiezers van belang, maar ook de deelnemende politieke partijen. Op deze pagina zijn zaken vermeld die voor de politieke partijen belangrijk kunnen zijn.

Aanplakborden

In Gouda wordt alleen voor de gemeenteraadsverkiezing een aantal verkiezingsborden geplaatst. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeven partijen niet zelf meer te plakken maar moet een digitale poster worden aangeleverd.

Bij overige verkiezingen kan gebruik worden gemaakt van de vaste, vrije aanplakborden die in Gouda staan. U dient daar zelf te plakken. Bekijk het overzicht van locaties.

Overige verkiezingsactiviteiten

Voor overige promotieactiviteiten (het rijden met geluidswagens, het plaatsen van driehoeksborden etc.) geldt dat u daarvoor mogelijk een vergunning nodig heeft. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0182.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau verkiezingen via verkiezingen@gouda.nl of tel. 14 0182.