Per brief stemmen

Als u als kiesgerechtigde op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland verblijft, dan kunt u per brief stemmen.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen kunnen kiezers, die op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland verblijven en per brief willen stemmen, daartoe een verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier brief-stemmen gebruiken.

Voorwaarden

De gemeente Gouda stuurt ingewilligde verzoekschriften zo snel mogelijk door naar de burgemeester van de gemeente Den Haag. Den Haag stuurt u de stembescheiden toe (per post of e-mail).  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda.