Meldpunt Openbaar Gebied

Hoe kunt u uw melding of vraag kwijt?

Vul het meldingsformulier in of bel tussen 08.30 uur en 17.00 uur via tel. 14 0182.

Waarom een Meldpunt Openbaar Gebied?

Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied.
Wanneer daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren. Ook met vragen, opmerkingen of suggesties kunt u bij het Meldpunt Openbaar Gebied terecht. Bijvoorbeeld:

 • Een gat of verzakking in de bestrating van rijweg, een fietspad of trottoir
 • Gladde wegen die tot de strooi- of sneeuwroute behoren en zwart moeten zijn.
 • Omgereden palen
 • Een kapotte lamp in een lantaarnpaal of signalering van ‘donkere (onveilige) plekken’
 • Wateroverlast (bijvoorbeeld verstopte putten)
 • Overhangend groen of zwerfvuil in het groen
 • Speelvoorzieningen, aanleg en onderhoud
 • Het programma voor groot onderhoud van wegen
 • Maai- of snoeiprogramma
 • Baggerprogramma
 • Projecten
 • Het in gebruik nemen van openbaar gebied t.b.v. steigers of containers.

Spoedmeldingen

Spoedmeldingen kunt u doen via  tel. 14 0182. Ook in het weekend en buiten kantooruren.

Meldingen over gladheid

Kijk eerst op www.gouda.nl/gladheid. Op de kaarten met strooi- en sneeuwroutes kunt u precies zien waar er wel en niet gestrooid wordt. Wilt u een (spoed)melding doen? Bel dan 14 0182.

(Spoed)meldingen over Jeugdoverlast

Deze kunt u rechtstreeks doen bij de politie op het telefoonnummer: 0900-8844 of via www.politie.nl melden Voor spoedeisende zaken, heterdaadmeldingen en levensbedreigende situaties belt u met het nummer: 112.

Ongediertebestrijding (particulier), het ophalen van huisvuil én grofvuil vallen onder Cyclus, telnr. (0182) 547 500. Behalve:

 • Grofvuil en vuilniszakken die illegaal gedumpt worden
 • Zwerfvuil op straat
 • Ongediertebestrijding in het openbaar gebied

Wat gebeurt er met uw meldingen of vragen?

Uw meldingen worden geregistreerd en aan de verantwoordelijke collega’s doorgegeven. Uw naam, adres en postcode en telefoonnummer worden genoteerd. Binnen 14 dagen wordt uw melding afgehandeld of ontvangt u bericht waarom dat (nog) niet is gebeurd. U wordt daarvoor telefonisch of persoonlijk benaderd. Voor openbare verlichting geldt een uiterste afhandeltijd van drie weken. Meldingen van jeugdoverlast worden via de politie / wijkagent  met de gemeente (wijkcoördinator / veiligheidscoördinator) besproken.

Veel vragen over het openbaar gebied kunnen direct beantwoord worden. Soms moet uw vraag voorgelegd worden aan een collega. Daarover wordt u dan teruggebeld.

Wanneer u uw meldingen of vragen per internet verstuurt krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Het is prettig als u bij die melding uw e-mail gegevens en/of telefoonnummer vermeldt, zodat wij u indien nodig kunnen bereiken.

U kunt ons helpen door te schouwen

De gemeente heeft tot taak om de kwaliteit van de openbare ruimte regelmatig te toetsen. U kunt de gemeente daarbij helpen door te gaan schouwen. U gaat dan samen met andere bewoners van de wijk of met de gemeente op pad om verslag uit te brengen over hoe de openbare ruimte erbij ligt.