Bereikbaarheid voor de pers

De gemeente Gouda heeft een apart telefoonnummer voor de pers.

Het telefoonnummer voor de pers is (0182) 589 191. Buiten kantooruren: 06 - 48135552. Mailadres: communicatie@gouda.nl.

Persprotocol Huis van de Stad

Dit persprotocol beschrijft de gedragsregels voor de pers in het Huis van de Stad. Uitgangspunt is dat het Huis van de Stad een huis voor alle Gouwenaars is en dat iedereen er zich er welkom en op zijn gemak moet kunnen voelen.

Persprotocol Huis van de Stad

26 maart 2014, pdf, 79kB

Download dit bestand