College van B en W

Op 5 oktober 2016 is een nieuw college aangetreden in Gouda. Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een zakencoalitie te vormen. In het college neemt een 6-tal wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. De SGP ondersteunt de coalitie en weet zich in het college vertegenwoordigd door de wethouders van ChristenUnie en CDA.

De plannen voor deze collegeperiode jaren bestaan uit een actieprogramma met een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en begroting 2017

Het college bestaat uit:

De gemeentesecretaris / algemeen directeur is Martiene Branderhorst.

Burgemeester

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Wethouders

Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Als strategisch adviseur van de burgemeester, het college en de gemeenteraad vormt zij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Ze woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.